Faaliyet AlanlarıAile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Avukatı İhsan Mustafa AĞAPINAR

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak temelde ikiye ayrılmıştır. Anlaşmalı boşanma davası davanın tarafı eşlerin ortak rızalarına dayanmakta iken çekişmeli boşanma davalarında ya bir taraf boşanmayı istememekte yada boşanmayı istemekle beraber boşanma sebebi olarak diğer tarafın ortaya koyduğu sebepleri kabul etmemektedir.

Anlaşmalı boşanma davası medeni kanunumuzda 166. Maddenin 3. Fıkrası ile hüküm altına alışmıştır. Çekişmeli boşanma davaları ve boşanma sebepleri ise Medeni Kanunumuz 161-165 maddeleri ile özel boşanma sebepleri olarak 166. Maddesi ile de genel boşanma sebepleri olarak sıralanmıştır. Bu itibarla zina, hayata kast pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı özel boşanma sebepleri olarak belirtilmekte iken evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik genel boşanma sebebi olarak belirtilmiştir. Uygulamada da ispat kolaylığı bakımından nerede ise tüm boşanma davaları genel boşanma sebepleri yani evlilik birliğinin temelinden sarsılması/şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılmaktadır.

Hukuk bürosu olarak boşanma davalarının diğer tüm dava türlerinden farklılık arz ettiğinin bilincindeyiz. Zira boşanma davalarında doğrudan bir hak kaybı nedeni ile dava açılmasından ziyade başlangıçta süresiz olarak akdedilen bir sözleşmenin çoğunlukla manevi sebeplerle ortadan kaldırılması talebi söz konusudur. Bu durum ise davanın taraflarının başlangıçta psikolojik olarak yıpranmış olmasına yol açmaktadır. Bu durumun bilincinde olan avukatlarımız, boşanma avukatlığının; müvekkillerine sonsuz bir anlayışla yaklaşmayı gerektirdiğini bilmekte, eldeki dosyayı yalnız bir dava dosyası olarak değil müvekkillerinin yaşamına dair önemli bir adımı olarak görmekte, davanın başlangıcından itibaren sonlanmasına kadar geçen süreçte sürekli müvekkillerini dinleyerek hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gereken özeni göstererek dava ve süreçleri hakkında sürekli bilgilendirmektedir.
Büromuzda Aile ve Boşanma Hukuku Alanında verdiğimiz hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolünün hazırlanması
 • Boşanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Mal Paylaşımı Davaları
 • Velayet ve Vesayet Davaları
 • Uluslar arası Boyutta Çocuk Kaçırma Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Aile Konutu Şerhi
 • Nişanlılıkla İlgili Davalar Hediyelerin Geri Verilmesi
 • Yaş Düzeltme Davaları
 • Nüfus ve Tapu Kayıtlarına İlişkin Ad Soyad Düzeltme ve Değiştirme İşlemleri
 • Evlat Edinme
 • Gaiplik Davası
 • Ayrılık Davası
 • Çocukla Şahsi İlişki Kurulması
 • Soy bağının Kurulması
 • Kayyımlık ve Vasilik
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesiyle İlgili Tedbirler
 • Babalık Nesep Davaları
 • Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacakları
 • İddet Süresinin Kaldırılması
 • Evlilik Sözleşmesinin hazırlanması
 • Vasiyet Davaları
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk