İMA HUKUK BLOG

Yapı Denetim Avukatı İhsan Mustafa AĞAPINAR
https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetimi Hakkında Kanun   Kanun Numarası                      : 4708 Kabul Tarihi                             : 29/6/2001 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 13/7/2001     Sayı  : 24461 Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5                      Cilt   : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar              Madde 1 – Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu   Kanun Numarası             : 6235 Kabul Tarihi                    : 27/1/1954   Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 4/2/1954   Sayı : 8625 Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 35   Sayfa : 280   Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”, Cilt: 1        Sayfa: 409...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Kıyı Kanunu Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4/4/1990 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 17/4/1990 Sayı : 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa : 76 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” Cilt : 2, Sayfa : 1339 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

İl Özel İdaresi Kanunu             Kanun Numarası              : 5302 Kabul Tarihi                     : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 44   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              Madde 1- Bu Kanunun amacı; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını,...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

İmar Kanunu   Kanun Numarası                               : 3194 Kabul Tarihi                                      : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete                  : Tarih  :9/5/1985 Sayı: 18749 Yayımlandığı Düstur                       : Tertip : 5           Cilt : 24          Sayfa : 378   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler              Amaç: Madde 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Belediye Kanunu   Kanun Numarası: 5393 Kabul Tarihi: 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 44  Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir....

ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk