İMA HUKUK BLOG

Yapı Denetim Avukatı İhsan Mustafa AĞAPINAR
https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

24 No’lu – 18.10.2011 Tarihli – Yapı Denetim Emanet Hesaplarına İlişkin Genelge 2011 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü   Sayı          : B.09.0.MHG.0.12.02.00/ Konu :        Yapı Denetimi Emanet Hesapları   …………………. VALİLİĞİ’NE   İlgi     : a) 08.2011 tarih ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. b)09.2011 tarih ve 6404 sayılı Genelgemiz. c)09.2011 tarih ve 2458 sayılı...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Laboratuvar Denetimleri Hakkında Genelge 17.02.2011   T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 17 Şubat 2011 Sayı :      B.09.0.YİG.0.15.02.00 / 741 Konu :     Laboratuvar Denetimleri  …………………….. VALİLİĞİNE 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.06.2010 tarih ve 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, 01.01.2011 tarihinden itibaren...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetimi Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında Genelge 12.09.2011 Tarihli   T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 12.09.2011 Sayı    :      B.09.0.MHG.0.12.02.00/ 6404 Konu  :     Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik   …………………. VALİLİĞİNE GENELGE NO: 2011/4 Bakanlığımızın kuruluş, yetki, görev ve sorumlulukları 04.07.2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge   T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 06/07/2011 Sayı       : ……………./12984 Konu :    Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması hk.   ……………………… VALİLİĞİNE   GENELGE 2011/7 3194 sayılı İmar Kanununun 44...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

11 Nisan 2011 Tarihli Genelge   T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 NİSAN 2011 SAYI         : B.09.Ö.YİG.0.15.01.00/ KONU       : Yapı Denetimi   ……………………. VALİLİĞİNE GENELGE 2011/8 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığımızca çıkartılan bazı genelgeler ile ilgili uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesi için aşağıdaki...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Tarım ve Hayvancılık Yapılarının Hazırlanması ve Fenni Mesuliyeti HK Genelge   T.C. BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 02/11/2010 Sayı             : B.09.0.TAU.0.16.00.07-010.06 /10370 Konu            : Tarım ve Hayvancılık Yapılarına Ait Etüt ve Projelerin Hazırlanması ve Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi. GENELGE 2010/22 İlgi      : a) 13.10.2009 tarih ye 2009/2 sayılı Genelgemiz. b) 12.02.2010 tarih...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetimi 21.11.2003 Tarihli Genelgenin 6-A 6-C ve 7 nolu Maddeleri İşlemden Kaldırılması Hk. Genelge    T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 13.04.2006 SAYI         : B.09.0.YİG.0.15.00.07/1493  KONU       : Yapı Denetimi   …………………………..VALİLİĞİNE 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili olarak daha önce Bakanlığımızca çıkartılan bazı genelgeler ile ilgili...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetim Kanununun Amaçlarına Aykırı Denetim Prensipleri İle Bağdaşmayan Uygulamalar Hk. Genelge   T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 27.12.2006 Sayı          : B.09.0.YİG.0.15.00.07 / 4161 Konu          : Yapı denetimi.   ………………….. VALİLİĞİNE Bilindiği üzere, Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) Yapı Denetim Komisyonuna 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile verilmiş...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Ulusal Yapı Denetim Sistemi Uygulaması Hakkında Genelge   TC. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 24/01/2008 Sayı :      B.09.0.YİG.0.15.00.07/ 153 Konu :     Yapı Denetim Sistemi Uygulaması.   GENELGE Bilindiği üzere, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği Bakanlığımıza verilmiş olan görevlerin etkin, sürekli ve izlenebilir biçimde yürütülmesini teminen Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü)...

ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk