İMA HUKUK BLOG

Yapı Denetim Avukatı İhsan Mustafa AĞAPINAR
https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

06.05.2014 Tarihli Yargıtay Kararı : Yapı Denetim   T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Kararı Esas : 2013 / 25537 Karar : 2014 / 8640 Karar Tarihi : 06.05.2014 ÖZET: Yapı denetimi hizmet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsilini sağlamak amacıyla, sahte olarak düzenlenen yılsonu tespit tutanağının son kullanıldığı tarihe göre suç tarihi belirlenerek uygulanacak kanunun tespiti gerekir.(5237...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

23.12.2010 Tarihli Yargıtay Kararı : Yapı Denetim   T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi Kararı Esas : 2010 / 9162 Karar : 2010 / 9980 Karar Tarihi : 23.12.2010 ÖZET: Olayda, temel vize işleminin onaylandığının bildirildiği, bir kamu görevlisinin görevinin gereğine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı an­laşma çerçevesinde bir menfaat sağlamayla...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

25.03.2013 Tarihli Danıştay Kararı : Yapı Denetim   T.C. DANIŞTAY 6.Daire Kararı Esas : 2010 / 3053 Karar : 2013 / 1912 Karar Tarihi : 25.03.2013 ÖZET: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

13.12.2012 Tarihli Danıştay Kararı : Yapı Denetim   T.C. DANIŞTAY 14.Daire Kararı Esas : 2011 / 13952 Karar : 2012 / 9691 Karar Tarihi : 13.12.2012 ÖZET: Olayda 4708 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine aykırılık halinde sorumluların 3194 Sayılı Kanunun ilgili maddesine göre cezalandırılmasına cevaz veren bir düzenlemenin bulunmadığı, bu nedenle yapı denetim bedelinin taksitlendirilmesi...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

02.02.2011 Tarihli Danıştay Kararı : Yapı Denetim   T.C. DANIŞTAY 6.Daire Kararı Esas : 2008 / 3365 Karar : 2011 / 161 Karar Tarihi : 02.02.2011 ÖZET: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda tanımlar başlığı altında ayrıca şantiye şefi tanımı yapılmamış olmakla birlikte 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

10.11.2010 Tarihli Danıştay Kararı : Yapı Denetim   T.C. DANIŞTAY 7.Daire Kararı Esas : 2008 / 2493 Karar : 2010 / 5240 Karar Tarihi : 10.11.2010 ÖZET: Mahkemece, öncelikle …. yılında düzenlenen yapı denetim sözleşmelerinin kaç nüsha düzenlendiğinin saptanması amacıyla, anılan sözleşme örnekleri getirtilerek incelendikten sonra karar verilmesi gerekirken, bunlar yapılmaksızın, eksik incelemeye dayalı olarak...

ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk