Yapı Denetim Yargı Kararları06.05.2014 Tarihli Yargıtay Kararı – Yapı Denetim

29 Mart 2020

06.05.2014 Tarihli Yargıtay Kararı : Yapı Denetim

 

T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Kararı

Esas : 2013 / 25537

Karar : 2014 / 8640

Karar Tarihi : 06.05.2014

ÖZET: Yapı denetimi hizmet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsilini sağlamak amacıyla, sahte olarak düzenlenen yılsonu tespit tutanağının son kullanıldığı tarihe göre suç tarihi belirlenerek uygulanacak kanunun tespiti gerekir.(5237 S. K. m. 204) (4708 S. K. m. 9)

DAVA ve KARAR :

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere ve dosya kapsamına göre katılan ile sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak:

Oluşa uygun kabule göre, 10.12.2001 tarihli yapı denetimi hizmet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsilini sağlamak amacıyla, sahte olarak düzenlenen ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun 9. maddesi uyarınca resmi belge olarak kabulü gereken 31.12.2004 tarihli yıl sonu tespit tutanağının, Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Bürosuna ibraz edilerek 03.01.2005 tarihinde kayda alınmasından başka, sanık müdafiince Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesine dava açılırken, 18.07.2006 tarihli dava dilekçesi ekinde delil olarak gösterilmek suretiyle de kullanıldığı anlaşılmakla, suç tarihinin 18.07.2006 olduğu cihetle, 5237 sayılı TCK hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafii ile katılanın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 06.05.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk