İMA HUKUK BLOG

Yapı Denetim Avukatı İhsan Mustafa AĞAPINAR
https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Arsa Sahiplerince Müteahhidin Hak Etmiş Olduğu Bağımsız Bölümlerin Devri Gerçekleştirilmemesi Durumunda Müteahhidin Kanuni Hakları Her ne kadar kamuoyunda ağırlıkla, müteahhitler tarafından yarım bırakılan binalar nedeni ile mağdur durumda olan arsa sahipleri ile ilgili haber ve bilgi paylaşımı mevcutsa da arsa sahipleri tarafından mağdur edilen müteahhitlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazladır. Tarafımızca davası açılmış olan bir...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Tahsilinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri   Yapı denetim hizmet sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir iş görme sözleşmesidir. Sözleşmenin tarafları ise yapı denetim kuruluşu ve arsa sahibidir. İmzalanan sözleşme ile yapı denetim kuruluşu inşa edilecek binanın proje aşamasından yapı kullanım belgesinin alındığı güne kadar yapının imar planına, fen, sanat...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetim Kuruluşlarına Uygulanan İdari Müeyyideler Yapı denetimi hakkındaki kanunda son yapılan değişiklikle birlikte tümü ile değişen İdari Müeyyideler ve İratlar başlıklı 8. Maddenin hükümlerinin yapı denetim kuruluşları ve ortakları, denetçi mimar ve mühendisler ve tüm ilgililerce daha kolay anlaşılabilmesi adına; İdari müeyyidelerin miktarı ve nevi, Hangi nedenle söz konusu müeyyidelere başvurulacağı, Yaptırımın ağırlığına göre...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetim Kuruluşları Aleyhine Düzenlen İdari Para Cezası ve İdari Müeyyide Kararlarına Karşı Kanun Yolları Bu makalede yapı denetim kuruluşları aleyhine düzenlenen idari müeyyide/idari para cezalarının düzenlenme şekli ve söz konusu idari müeyyide/idari para cezalarına karşı yürütülecek hukuki mücadele konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır. Yapı denetim kuruluşlarının denetim faaliyetleri, ihbar veya şikâyet üzerine yada il Çevre...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Müteahhit Tarafından Ödenmesi Kararlaştırılan Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Ödenmemesi Durumunda Arsa Sahibi Tarafından Ne Yapılabilir?   Yapı denetim hizmet sözleşmesinin taraflarından biri yapı denetim kuruluşu iken diğer tarafı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun gereğince muhakkak arsa sahibi olmalıdır. Yapı müteahhidi yapı denetim hizmet sözleşmesine arsa sahibinden alacağı vekaletname ile...

ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk