İMA HUKUK BLOG

Yapı Denetim Avukatı İhsan Mustafa AĞAPINAR
https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Meslek Odası Savunma Dilekçesi -Meslek Odası Disiplin Cezaları- (Denetçi Mimar, Denetçi Mühendis, Şantiye Şefi, Müteahhit) 4708 Sayılı Yapı denetim hakkında Kanun kapsamında; Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar, mühendis ve yardımcı kontrol elemanları vasıtasıyla uzmanlık alanlarına göre imal edilmekte olan yapıları, can ve mal güvenliğini teminen; imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetim Kuruluşu Ortak, Denetçi Mimar ve Mühendislerinin Yapı Denetim Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Cezai Sorumlulukları   Yapı denetim kuruluşları kuruluş amaçlarına uygun olarak imal edilmekte olan bir yapının imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara ve ilgili mevzuata uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini arsa sahibi adına sözleşme...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetim Kuruluşlarına Uygulanan İdari Müeyyideler Yapı denetimi hakkındaki kanunda son yapılan değişiklikle birlikte tümü ile değişen İdari Müeyyideler ve İratlar başlıklı 8. Maddenin hükümlerinin yapı denetim kuruluşları ve ortakları, denetçi mimar ve mühendisler ve tüm ilgililerce daha kolay anlaşılabilmesi adına; İdari müeyyidelerin miktarı ve nevi, Hangi nedenle söz konusu müeyyidelere başvurulacağı, Yaptırımın ağırlığına göre...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetim Kuruluşları Aleyhine Düzenlen Yeni İş Almaktan Men Cezası İdari Para Cezası ve diğer İdari Müeyyide Kararlarına Karşı Dava ve Kanun Yolları Bu makalede yapı denetim kuruluşları aleyhine düzenlenen idari müeyyide/idari para cezalarının düzenlenme şekli ve söz konusu idari müeyyide/idari para cezalarına karşı yürütülecek hukuki mücadele konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır. Yapı denetim kuruluşlarının denetim...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Arsa Sahiplerince Müteahhidin Hak Etmiş Olduğu Bağımsız Bölümlerin Devri Gerçekleştirilmemesi Durumunda Müteahhidin Kanuni Hakları Her ne kadar kamuoyunda ağırlıkla, müteahhitler tarafından yarım bırakılan binalar nedeni ile mağdur durumda olan arsa sahipleri ile ilgili haber ve bilgi paylaşımı mevcutsa da arsa sahipleri tarafından mağdur edilen müteahhitlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazladır. Tarafımızca davası açılmış olan bir...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Müteahhit Tarafından Ödenmesi Kararlaştırılan Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Ödenmemesi Durumunda Arsa Sahibi Tarafından Ne Yapılabilir?   Yapı denetim hizmet sözleşmesinin taraflarından biri yapı denetim kuruluşu iken diğer tarafı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun gereğince muhakkak arsa sahibi olmalıdır. Yapı müteahhidi yapı denetim hizmet sözleşmesine arsa sahibinden alacağı vekaletname ile...

https://www.ihsanagapinar.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/ihsan-agapinar-main-yapi-denetim-avukati-min-1-1280x720.jpg

Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Tahsilinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri   Yapı denetim hizmet sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir iş görme sözleşmesidir. Sözleşmenin tarafları ise yapı denetim kuruluşu ve arsa sahibidir. İmzalanan sözleşme ile yapı denetim kuruluşu inşa edilecek binanın proje aşamasından yapı kullanım belgesinin alındığı güne kadar yapının imar planına, fen, sanat...

ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk