Yapı Denetim MakaleleriArsa Sahiplerince Müteahhidin Hak Etmiş Olduğu Bağımsız Bölümlerin Devri Gerçekleştirilmemesi Durumunda Müteahhidin Kanuni Hakları ?

12 Nisan 2013

Arsa Sahiplerince Müteahhidin Hak Etmiş Olduğu Bağımsız Bölümlerin Devri Gerçekleştirilmemesi Durumunda Müteahhidin Kanuni Hakları

Her ne kadar kamuoyunda ağırlıkla, müteahhitler tarafından yarım bırakılan binalar nedeni ile mağdur durumda olan arsa sahipleri ile ilgili haber ve bilgi paylaşımı mevcutsa da arsa sahipleri tarafından mağdur edilen müteahhitlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazladır.

Tarafımızca davası açılmış olan bir çok vakıa da arsa sahiplerinin genellikle aşırı kaygıları, yapmış oldukları anlaşmadan daha sonra memnun olmayışları veya kişisel başka nedenlerle müteahhit tarafından hak edilen dairelerin devrini gerçekleştirmekten imtina ettikleri görülmektedir. Bu durum ise inşaatın bitirilme oranına göre satış yetkisi kendisine geçen bağımsız bölümlerin satışı ile inşai faaliyetlerine devam eden yapı müteahhitlerine ekonomik olarak büyük sorunlar yaşatmakta ve hatta iflasın eşiğine getirmektedir.

Arsa sahibi ve yüklenici arasında yaşanan bu olumsuzluk neticede hem arsa sahibine hem de yapı müteahhidine ekonomik kayıplar yaşatmaktadır.  Arsa sahipleri binaları zamanında bitirilemediği için başta kira olmak üzere ekonomik kayıplar yaşamakta iken yapı müteahhitleri binanın imalinde kullandıkları yapı malzeme bedelleri başta olmak üzere ödemelerini daire satışlarına bağladıklarından bir çok borç yükü ile karşı karşıya kaldığı gibi her geçen gün artan vergi, harç, SGK prim bedelleri gibi giderlerin altında ekonomik olarak ezilmektedir.

Yapı müteahhitleri ile anlaşmaya varan arsa sahipleri kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince kendisine düşen yükümlülüğü, yani sözleşme gereğince zamanı geldiğinde – inşaatın bitirme oranı göre- müteahhit hissesine düşen bağımsız bölümlerin devrini gerçekleştirmek durumundadır. Buna rağmen bağımsız bölümlerin devri gerçekleştirilmez  ve konuda arsa sahibi ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırsa yapı müteahhidince yapılması gereken; tüm hukuki meselelerde olduğu gibi geç kalmadan söz konusu anlaşmazlığın dava yolu ile çözülmesi yoluna gitmek için gerekli hazırlıkların yapılması ve tarafına devri gerçekleştirilmeyen bağımsız bölüm tapularının iptali ile kendi adına tescili talepli davanın açılmasıdır.

ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk