Yapı Denetim MakaleleriMeslek Odası Savunma Dilekçesi

12 Aralık 2022

Meslek Odası Savunma Dilekçesi

-Meslek Odası Disiplin Cezaları-

(Denetçi Mimar, Denetçi Mühendis, Şantiye Şefi, Müteahhit)

4708 Sayılı Yapı denetim hakkında Kanun kapsamında; Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar, mühendis ve yardımcı kontrol elemanları vasıtasıyla uzmanlık alanlarına göre imal edilmekte olan yapıları, can ve mal güvenliğini teminen; imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemektedir.

Söz konusu denetimler kamu adına gerçekleştirilmekte ve yapı denetim kuruluşu kuruluş ortağı, proje ve uygulama denetim elemanları (denetçi – yardımcı kontrol elemanları) kamu görevlisinin hukuki ve cezai sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluk kapsamında daha önceki yazımızda ayrıntılı olarak izah ettiğimiz gibi ceza hukuku anlamında hürriyeti bağlayıcı hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği gibi aşağıda izah edileceği üzere bağlı bulundukları meslek odası tarafından da disiplin cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Yapı denetim kuruluşlarının denetim faaliyetleriihbar/şikâyet üzerine veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince  re’sen incelenebilmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde yapı denetim kuruluşu ve çalışanlarınca, denetim görevi gerçekleştirilirken icrai veya ihmali davranışla proje veya imalatlarda hata/aykırılık olduğunun tespit edilmesi durumunda, yapı denetim komisyonunun teklif kararı sonrası il müdürünün onayı ile incelemeye esas sözleşmenin veya yapı denetim kuruluşunun üzerindeki tüm işlerin yapı denetim sözleşme bedelinin %3,  %10, %20, %30, %50 si gibi çeşitli oranlarda idari para cezası veya bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilmektedir.

Yapı denetim kuruluşuna yukarıda açıkladığımız inceleme sonrası verilen idari para cezası ile birlikte idari para cezası verilmesine sebebiyet veren, aykırılığın gerçekleştiği dönemde yapıda görevli olan, denetim elemanları (denetçi – yardımcı kontrol elemanı) ile birlikte Yapı Denetim Kuruluşu ortağı ile şantiye şefine, bağlı bulunduğu meslek odasına ilgili kanunları gereğince disiplin hükümleri işletilmesi için bildirimde bulunulmaktadır.

Meslek odalarına yapılan bu bildirim üzerine; meslek odası soruşturmacısı/soruşturma kurulu/soruşturma birimi, üyesi olan mimar, mühendis ve şantiye şefine yazılı savunma istemli yazısını tebliğ etmektedir. Yapılan tebligat sonrası savunması istenen mimar, mühendis ve şantiye şefi tarafından 15 gün içerisinde yazılı olarak savunmasını vermesi gerekmektedir. Aksi durumda hiç savunma verilmemiş sayılarak uyarma, kınama, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma  vb. gibi ilgili disiplin hükümleri işletilecektir.

Denetçi Mimar, Denetçi Mühendis, Yardımcı Kontrol Elemanı, Şantiye Şefi, Müteahhit sıfatıyla tarafınızdan istenen yazılı savunmanızın talep edildiği tebligatın size ulaşması sonrası en kısa zamanda bu konuda uzman yapı denetim avukatı/ yapı denetim hukukuna ve mevzuatına hakim bir avukattan yardım alınmasının önem arz ettiği kanaatindeyiz. Zira bir çok durumda hatalın/yanlış değerlendirme ile haksız bir ceza ile karşı karşıya kalınabilmekte fakat cezanın haksızlığı, gerçekleştirilen iş ve işlemlerde kusurunuzun bulunmadığı yeterli ve hukuken açıklayıcı bir dille izah edilemediği durumda bir kez de meslek odanız tarafından verilecek uyarma, kınama, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma  gibi sonuçları itibariyle çok ağır disiplin cezaları ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Avukat İhsan Mustafa AĞAPINAR

ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk